Έκτακτες Προσφορές!

Εδώ βρίσκετε τις έκτακτες προσφορές που κάνουμε για τις υπηρεσίες μας.

  • Προσφορά ομαδικής εγγραφής για τρία ή περισσότερα άτομα: Για συμμετοχή τριών ή περισσότερων ατόμων μαζί στο σεμινάριο "Σπάσε τα δεσμά σου με το EFT" πληρώνετε μόνο 100 ευρώ ανά άτομο αντί για 130, π.χ. 300 ευρώ συνολικά για τα τρία άτομα, 400 ευρώ για τα 4 άτομα κ.ο.κ. Απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει η εγγραφή των ατόμων ταυτόχρονα και να δοθεί προκαταβολή για όλα τα άτομα μαζί. Δηλώστε τη συμμετοχή σας γράφοντας  "Ομαδικό" στο πεδίο "Κωδικός προσφοράς/έκπτωσης:" στη φόρμα εγγραφής ή αναφέροντας το τηλεφωνικά. Η προσφορά ισχύει τόσο για ιδιώτες, όσο και για εταιρείες και οργανισμούς.

Σημείωση: Οι προσφορές εδώ εμφανίζονται απρογραμμάτιστα και κάποιες από αυτές μπορεί να εμφανιστούν μόνο για λίγες ώρες ή μέρες! Για να τις εκμεταλλευτείτε, θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα αυτή και μόλις δείτε μία προσφορά που σας ενδιαφέρει να εκδηλώσετε αμέσως ενδιαφέρον, πριν αποσυρθεί η προσφορά!

Τελευταία τροποποίηση σελίδας: 20/02/2018