Ομιλίες και διαλέξεις για προσωπική ανάπτυξη, αυτοβελτίωση, παρακίνηση, επίτευξη στόχων, υποστήριξη αλλαγής για στελέχη και συνεργάτες εταιριών και οργανισμών

Μία ομιλία ή διάλεξη μπορεί συχνά να είναι ο καλύτερος τρόπος να παρουσιαστεί ένα θέμα στο ευρύ κοινό, στους υπαλλήλους και τα στελέχη σας, στους συνεργάτες σας, κ.λπ.

Για όλα τα θέματα των σεμιναρίων μας, αλλά και για πολλά ακόμα ζητήματα σχετικά με:

 • εργασία και απασχόληση,
 • προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη,
 • παρακίνηση,
 • διαχείριση οργανωτικών και άλλων σημαντικών αλλαγών στην επιχείρηση, κ.λπ.

μπορούμε να ετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε μία επαγγελματική ομιλία/διάλεξη, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του κοινού που θα την παρακολουθήσει και με σαφείς και συμφωνημένους στόχους.

Μας ενδιαφέρει η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων και κύριος στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε στην ενημέρωση, πληροφόρηση και παρακίνηση του ευρέως κοινού, των στελεχών σας, των συνεργατών σας, των ανθρώπων που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση και η εξέλιξη σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο και, μέσω αυτής τελικά, στο ευρύτερο σύστημα που μπορεί να λέγεται επιχείρηση, οργανισμός, επαγγελματική ένωση, κοινωνία.

Τι σημαίνει "καλή ομιλία" και πώς την εξασφαλίζουμε

Γνωρίζετε πιθανώς ότι η επιτυχία μίας ομιλίας ή διάλεξης εξαρτάται περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο από :

 • τη σύντομη διάρκεια,
 • την ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων,
 • την ορθότητα των λεγομένων,
 • το βάρος  και την αξία της προσωπικότητας του ομιλητή,
 • την πρόκληση και τη συνεχή διατήρηση του ενδιαφέροντος του κοινού.

Εάν κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς υποβαθμιστούν, είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να έχει η ομιλία την προσδοκώμενη επίδραση στο κοινό της. Αντίθετα μάλιστα, μπορεί και να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες για το κοινό, τον ομιλητή και το διοργανωτή!

Οι συνεργάτες μας είναι πλήρως καταρτισμένοι στα θέματα που παρουσιάζουν και επιπλέον διαθέτουν πείρα και γνώσεις στις τεχνικές επαγγελματικής παρουσίασης και ομιλίας. Αντιμετωπίζουν κάθε ομιλία και διάλεξη μεμονωμένα, ως μία πολύ σοβαρή υπόθεση, που πρέπει να προετοιμαστεί με πολλή προσοχή και να εκτελεστεί με τον ιδιαίτερο τρόπο που θα προσεγγίσει το συγκεκριμένο κοινό.

Τι μπορεί να επιτύχει μία καλή ομιλία;

Μία πραγματικά καλή ομιλία ή διάλεξη μπορεί, ενδεικτικά:

 • Να παρακινήσει το προσωπικό ή τα στελέχη ενός οργανισμού για την αποδοχή σημαντικών αλλαγών ή την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 • Να ενημερώσει το κοινό με τρόπο αξιόπιστο και προβάλλοντας ιδιαίτερα τα στοιχεία εκείνα που επιθυμεί ο διοργανωτής.
 • Να τεκμηριώσει και να υποστηρίξει μία άποψη ή μία πρόταση, που ίσως δεν είναι εύκολα αποδεκτή με απλή αναφορά.
 • Να κάνει αποδεκτά (όχι απαραίτητα με λογική αιτιολόγηση) αποφάσεις και γεγονότα που έχουν δημιουργήσει ή είναι πιθανό να δημιουργήσουν συναισθηματική ένταση στο κοινό.
 • Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και συνθήκες για συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις προς όφελος του διοργανωτή.

Πού διεξάγονται οι ομιλίες και διαλέξεις μας;

Οι ομιλίες και διαλέξεις μας μπορούν να λάβουν χώρα:

 • μεμονωμένα ή στα πλαίσια ευρύτερων εκδηλώσεων (εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια, κ.λπ.),
 • σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του πελάτη, ή άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις που μπορεί να εξασφαλίσει ο οργανισμός,
 • στα ειδικά κέντρα επιμόρφωσης, όπου γίνονται και τα σεμινάρια CHANGE,
 • σε συνθήκες ταξιδίου/εκδρομής (σε ειδικές περιπτώσεις).

Πώς προετοιμάζεται μία ομιλία;

 • Συζητάμε μαζί σας το αντικείμενο της ομιλίας, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τους στόχους που πρέπει να επιτύχει η ομιλία, και άλλες λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουμε.
 • Αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, τη συγγραφή και την παρουσίαση της ομιλίας, από τον κατάλληλο συνεργάτη μας. 
 • Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη συμφωνία που θα κάνουμε, μπορείτε να έχετε συμμετοχή στη διαμόρφωση της ομιλίας στο βαθμό που χρειάζεται.
 • Σε περιπτώσεις απλών ομιλιών και διαλέξεων για θέματα που γνωρίζουν άριστα οι συνεργάτες μας και όταν ο στόχος είναι απλός και σαφής, η εμπλοκή και απασχόλησή σας είναι πραγματικά ελάχιστη!

Τι κόστος έχει μία ομιλία;

Το κόστος εξαρτάται από παράγοντες όπως τον ομιλητή, το ίδιο το αντικείμενο της ομιλίας, τη διάρκεια, τον τόπο και χρόνο παροχής, κ.λπ.

Σε κάποιες περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το κόστος μπορεί να είναι ακόμα και μηδενικό, εφόσον μας δίνετε τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο  να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας ή να έχουμε άμεσα έσοδα απευθείας από τους παρευρισκόμενους στην ομιλία. Για παράδειγμα, μία σύντομη ομιλία σε ημερίδα που διοργανώνετε σχετικά με θέματα εργασίας ή/και επαγγελματικής σταδιοδρομίας μπορεί να προσφερθεί ακόμα και εντελώς δωρεάν σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν στο κοινό στο οποίο απευθύνεται συμπεριλαμβάνονται υποψήφιοι πελάτες των σεμιναρίων και υπόλοιπων υπηρεσιών μας!