Εκπαιδευτικά προγράμματα

Γενικά, η παρακολούθηση ενός καλού εκπαιδευτικού προγράμματος, ακόμα και αρκετά σύντομου, προσφέρει γνώσεις, δεξιότητες, κατεύθυνση και καθοδήγηση για αποφάσεις και αλλαγές, βελτίωση της ψυχολογίας, κ.λπ. Επιπλέον, αυξάνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την επαγγελματική ανάπτυξη (προώθηση σταδιοδρομίας, αλλαγή εργασίας ή καριέρας, κ.λπ.).

Τα προγράμματα CHANGE καλύπτουν θέματα σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Τα περισσότερα είναι αρκετά εξειδικευμένα και καλύπτουν θέματα που συνήθως δεν θα βρείτε εύκολα σε άλλα προγράμματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης. Ανταποκρίνονται σε σύγχρονες προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες και συμβαδίζουν με τα δεδομένα και τις (δύσκολες και επίπονες) απαιτήσεις της αγοράς.

Έναν ενδεικτικό κατάλογο σεμιναρίων θα βρείτε εδώ, αλλά δεν περιέχονται σε αυτόν όλα τα θέματα.

Επίσης, μπορεί να θέλετε να λάβετε εκπαίδευση στα πλαίσια υπηρεσιών VIP.

Γενικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματά μας:

 • Συνήθως είναι σύντομης διάρκειας, δηλαδή έχουν τη μορφή σεμιναρίου ή εργαστηρίου (workshop).
 • Παρέχουν πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις και όχι ανεφάρμοστες θεωρίες.
 • Είναι σύντομα αλλά εξαιρετικά περιεκτικά, ώστε να μην απασχολούνται πολύ οι συμμετέχοντες και να διατηρείται λογικό το κόστος.
 • Σχεδιάζονται με βάση τις σύγχρονες αποτελεσματικές θεωρίες και πρακτικές εκπαίδευσης / επιμόρφωσης και συμβουλευτικής ενηλίκων.
 • Έχουν θεματική ύλη σύγχρονη και απόλυτα κατάλληλη για το κοινό στο οποίο απευθύνονται.
 • Περιλαμβάνουν εισηγήσεις, ασκήσεις και υλικό υψηλής ποιότητας που παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους, όπως έγχρωμες εκτυπωμένες σημειώσεις, φόρμες και υποδείγματα σε CD, κ.λπ.
 • Έχουν γενικά ως στόχο την επαύξηση των προσωπικών γνώσεων και την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων του ατόμου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της ζωής του ατόμου.

Συμβουλές για τη συμμετοχή στα προγράμματά μας

Για να συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμά μας και προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας και η συμμετοχή σας να είναι μία πολύ ευχάριστη και αποδοτική εμπειρία, συνιστούμε τα εξής :

 • Ξεκαθαρίστε πρώτα τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αποκτήσετε ή να βελτιώσετε για το σκοπό αυτό (π.χ. θέλετε να βρείτε εργασία και πρέπει να βελτιώσετε τις μεθόδους αναζήτησης ευκαιριών και τη συγγραφή του βιογραφικού σημειώματος). Ακόμα και αν θέλετε απλώς να "μάθετε κάτι παραπάνω", είναι και αυτός ένας συγκεκριμένος στόχος!
 • Εξετάστε προσεκτικά την περιγραφή του προγράμματος για να διαπιστώσετε κατά πόσο αυτό εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Αν κάτι δεν είναι σαφές ή χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας. Επιμείνετε να μάθετε λεπτομέρειες ή στοιχεία που παραλείπονται και που έχουν άμεση σχέση με τις ανάγκες σας, διότι τίποτα δεν είναι ευνόητο!
 • Κάνετε κράτηση θέσης όσο το δυνατό νωρίτερα, διότι έτσι διασφαλίζετε ευκολότερα τη συμμετοχή σας και επιπλέον μπορεί να έχετε και μειωμένη τιμή συμμετοχής (ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του σεμιναρίου ή στο διαφημιστικό φυλλάδιο!).
 • Προετοιμαστείτε λίγο πριν τη διεξαγωγή του προγράμματος (την ημέρα διεξαγωγής ή την αμέσως προηγούμενη), ώστε η συμμετοχή σας να είναι πιο ενεργή και τελικά πιο επωφελής για εσάς τους ίδιους. Προετοιμάστε ερωτήσεις και απορίες, συγκεντρώστε σχετικό έντυπο υλικό που θα σας βοηθήσει ή θέλετε να το επιδείξετε στον εκπαιδευτή, κ.λπ.
 • Παρουσιαστείτε στο πρόγραμμα εγκαίρως, τουλάχιστο 20΄ νωρίτερα, ώστε να μη δημιουργηθούν διαχειριστικά προβλήματα και καθυστερήσεις, αλλά και να μην χάσετε μέρος της εκπαίδευσης.